Consulten

Het eerste consult

Het eerste consult bij de chiropractor omvat anamnese, onderzoek, report van bevindingen, en daar mogelijk behandeling. Voor het opstellen van een diagnose en het hierop inrichten van gewenste behandelmethodieken duurt ongeveer 60 minuten. Deze tijd is bedoeld om de klachten goed in kaart te brengen en verzekerd te zijn van een juiste behandeling.

De anamnese is gericht op de klacht, onder andere wanneer en hoe deze is ontstaan. Maar ook op het medisch verleden van de patiënt zelf en van de familie kunnen beide van invloed zijn op de huidige klacht.


Onderzoek

Het onderzoek is vergelijkbaar ingericht. Het onderzoek bekijkt niet alleen de plaats van de pijn of klacht, maar ook de algehele lichamelijke gesteldheid en het functioneren. Hierbij kunt u denken aan het nemen van bloeddruk, neurologisch onderzoek naar spierkracht, reflexen en balans. Maar ook coördinatie, bewegingsmotoriek en specifiek functioneel chiropractisch onderzoek.

In het rapport van bevindingen komen alle resultaten bij elkaar. Deze uitleg over de klacht is per individu anders, want iedere patiënt kan een andere oorzaak hebben voor zijn of haar klacht. Het vormt de basis voor het creëren van inzicht bij de patiënt wat vermoedelijk de oorzaak is van de klacht. Alleen wanneer de patiënt snapt wat de oorzaak is voor zijn / haar klacht(en), kan er akkoord worden gegeven voor en het uitvoeren van behandeling.

consult

Echter, wanneer de oorzaak van de klacht (nog) onvoldoende duidelijk is en aanvullend onderzoek wenselijk is, zal de chiropractor u daar ook over informeren. Praktisch kan dit betekenen dat u wordt verwezen voor bijvoorbeeld bloedonderzoek röntgenonderzoek of het maken van een MRI-scan. Maar ook een verwijzing naar een andere medische professional kan voorkomen.

Wanneer na alle onderzoeken blijkt dat uw klacht is te behandelen, dan zal de chiropractor dat ook aangeven. Vaak begint het behandelen al tijdens het eerste consult, anders zal de chiropractor aangeven dat behandelen pas plaats zal vinden op het vervolgconsult.


Vervolgconsult

Het vervolgconsult is de behandeling(en) of het consult na het eerste consult. Hiervoor reken wij 15-20 minuten. Wanneer er tijdens het eerste consult of een ander vervolgconsult een behandeling heeft plaatsgevonden, wordt deze opgevolgd middels een vervolgconsult. Hierbij staat altijd centraal hoe het met u is, hoe u zich voelt, en wat de ontwikkeling van uw klacht is.

Het is echter niet altijd mogelijk een klacht in z’n geheel weg te nemen. Vaak is het dan wel mogelijk om uw klacht(en) te verlichten en verbeteren tot zo’n niveau dat dagelijks functioneren verbeterd. Uw chiropractor zal u hierover ook eerlijk informeren.

Zodanig ervaren steeds meer mensen de positieve werking van de chiropractische behandeling. Zij kiezen er zelf voor om preventief de klacht en pijn voor te blijven door een reguliere periodieke controle en behandeling.

Preventie

Wanneer de situatie erom vraagt, zult u oefeningen meekrijgen. Dit is om ervoor te zorgen dat het gebied waarmee u problemen mee heeft wordt versterkt. Dit is niet voor iedereen noodzakelijk en de oefeningen worden dan ook specifiek voor u meegegeven.

Een ander aspect van preventie om een controle-afspraak te maken om uw wervelkolom na te lopen op bewegingsbeperkingen. De praktijk leert namelijk dat wanneer u geen pijn heeft, dit niet meteen betekent dat u ook een perfect werkende wervelkolom heeft. Wanneer u pijn heeft, komt spreekwoordelijk de punt van de ijsberg boven het wateroppervlak. Echter, wanneer u geen klachten heeft, wil dat niet zeggen dat er geen probleem zich aan het vormen is.

Het is verstandig om de wervelkolom minimaal tweemaal per jaar te laten controleren op bewegingsbeperkingen van de gewrichten, ook wanneer u geen klachten heeft. Vraag uw chiropractor gerust om advies.

Neem contact op

Waar kunnen wij u mee helpen?
Neem eenvoudig contact met ons op door te bellen naar:
0541-820393

Of vul onderstaand formulier in: